Lenaerts-Heremans & CoLenaerts-Heremans & Co
Uw contacten

jan.de.coster@lenaerts-heremans.be

ACTUEEL

BEDRIJFSPROFIEL

ACCOUNTANTSNIEUWSBRIEF

MEDEWERKERS

JOBS

VERWANTE LINKS

CONTACT

HOME

Belastingadviseurs

Onze fiscaal-economen en fiscaal-juristen zijn de fiscale regisseurs van de onderneming, die meedenken, die wijzen op de fiscale consequenties van hun voorstellen en indien nodig andere disciplines inschakelen.

Zij zijn hoog gekwalificeerd, academisch gevormd en hebben ruime praktijkervaring. Als ervaren generalisten hebben zij een goede kennis van de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de BTW, de registratie- en successierechten.

Zij vertalen uw problemen in praktische toepasbare adviezen en geven heldere en realistische oplossingen. Bovendien gaan zij ook voor het resultaat, nl. de meest voordelige oplossing voor uw fiscaal probleem.

Na de advisering begeleiden zij u bij de implementatie van de voorgestelde structuren, het verzorgen van de aangiften, het controleren van de aanslagen, het behartigen van uw belangen bij de fiscale controlediensten, het indienen van de bezwaarschriften, het voeren van een procedure voor de Rechtbank i.s.m. een fiscaal-advocaat.

In deze adviespraktijk zijn er ook vele juridische raakvlakken. Wij denken hier bijvoorbeeld aan het vennootschapsrecht (o.m. juridische vormgeving van de onderneming en consequenties van de keuze), het contractenrecht (o.m. samenwerkingsovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, overnamecontracten, huurcontracten, kredietovereenkomsten en zekerheidsstellingen), het huwelijksvermogensrecht en erfrecht in het kader van de estate-planning, het arbeids- en sociaal zekerheidsrecht e.d.m.

Onze adviseurs die uw onderneming kennen en uw taal spreken, begeleiden u in al deze materies, wijzen u tijdig op belangrijke aandachtspunten. Zij brengen helderheid in deze complexe materies.

Tenslotte begeleiden zij u eveneens bij alle administratieve formaliteiten o.m. het verwerven van de vereiste goedkeuringen, vergunningen, erkenningen, verplichte inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, activering van het ondernemingsnummer als BTW nummer, inschrijving als werkgever bij de RSZ, aansluiting sociale kas zelfstandigen e.d.m.

Als gemotiveerde en gedreven generalist zijn onze belastingadviseurs de ideale adviseur voor de KMO, zijn bedrijfsleiders en aandeelhouders, de vrij beroeper en de vermogende particulier.