Lenaerts-Heremans & CoLenaerts-Heremans & Co
 Historiek  /Ons beroep  /Onze cliënten  /Onze filosofie  /Internationaal - Nederland   
ACTUEELACCOUNTANTS

BELASTINGADVISEURS

NIEUWSBRIEF

MEDEWERKERS

JOBS

VERWANTE LINKS

CONTACT

HOME
Op 30 juni 2014 overleed onze stichter en medevennoot, de heer Jan Heremans. Wij bedanken hem voor zijn jarenlange toegewijde inzet.
Zijn compagnons de route: Herman, Walter, Jan, Jean, Sylvie en alle andere medewerkers.Historiek

De vennoten van het eerste uur zijn gestart te Berchem (Antwerpen) in juli 1985. Voordien waren zij allen accountants en/of belastingadviseurs in het Antwerpse kantoor van de Nederlandse Accountants Maatschap, toen een toonaangevende maatschap van accountants en belastingadviseurs in Nederland.

Vandaag wordt de praktijk gevormd door een equipe van 15 jonge, enthousiaste en ambitieuze medewerkers.Ons beroep

De accountant en de belastingconsulent hebben in België een wettelijk statuut. Zij zijn aangesloten bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (afgekort IAB). Het Instituut waakt erover dat haar leden hun beroep uitoefenen in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen, met de normen en de aanbevelingen van het Instituut en houdt toezicht op de verplichte, permanente vorming en vervolmaking van haar leden. De IAB regels zijn strikt en waarborgen de beroepsdeskundigheid en onafhankelijkheid van hun leden.Onze cliënten

Tot onze cliënten behoren zowel ondernemingen, vrij beroepers, als vermogende particulieren. De meeste van onze opdrachten krijgen wij van de kleine en middelgrote onderneming, zowel het volwassen bedrijf als de startende onderneming, hun bedrijfsleiders en aandeelhouders. Zij wensen van ons een correcte en accurate informatie, een professionele ondersteuning op maat, die moet leiden tot een optimaal gebruik van alle mogelijkheden die de wetgever hen laat.

De vrij beroeper, zowel de éénmans- als de groepspraktijk, wil een antwoord op vragen omtrent de juridische vorm van de praktijkuitoefening, de vorming of de ontbinding van de praktijk, de praktijkoverdracht of -overname, de financiering, een objectieve vergelijking van een aanbieding van verzekeringen of beleggingen, maar in het bijzonder omtrent de optimalisatie van de praktijkinkomsten door de uitkering van salaris en dividenden, de opbouw van een pensioen, het beleggen in vastgoed of effecten in binnen- en buitenland.

De particulier heeft eerder vragen omtrent de fiscale en financiële gevolgen van een aankoop van vastgoed, de fiscale optimalisatie van het patrimonium (vastgoed en beleggingen), de overgang van zijn vermogen, de optimalisatie van zijn fiscale inkomstenpositie, in vakjargon de estate-planning.


Onze filosofie

Lenaerts - Heremans, accountants & belastingadviseurs, uw deskundige partner!

Wat wij zelf als een van de belangrijkste karakteristieken van dit zelfportret beschouwen, is het actief en deskundig adviseren en begeleiden van cliënten bij hun problemen. Vanuit die filosofie staat bij ons de behartiging van de persoonlijke belangen van elke individuele cliënt, de continuïteit in de relatie met de cliënt, gebouwd op wederzijds vertrouwen, steeds voorop.

Ons streven naar een persoonlijke benadering wordt nog eens onderstreept door dat uw belangenbehartiging in handen wordt gegeven van één accountant, één belastingconsulent. Hem kunt u altijd raadplegen. Hij is uw toeverlaat, uw vertrouwenspersoon, uw klankbord. Hij kent u. En indien hij onvoldoende affiniteit heeft met de materie zal hij terugvallen op de collega met de vereiste gespecialiseerde kennis.

Onze accountant en belastingadviseur krijgt voor u pas zijn volle betekenis als u hem zijn mening vraagt voordat u een beslissing neemt. Bovendien moet u niet alleen denken aan beslissingen die op vandaag betrekking hebben maar ook op toekomstige wijzigingen in uw situatie, zeker als het gaat om zaken als bedrijfsopvolging, vererving van vermogen. Wij noemen dit in ons vakjargon plannen en het is onze ervaring dat hiermee nooit te vroeg kan worden begonnen.

Het gaat ons ook vooral om de haalbaarheid en de verwezenlijking van onze uitgebalanceerde adviezen. Het is ons niet te doen om op het oog aantrekkelijke fiscale "slimmigheidjes" te lanceren. In eerste instantie is onze strategie erop gericht de fiscale optimalisatie binnen de krijtlijnen van de wet, rekening houdend met de administratieve richtlijnen, teneinde geschillen en procedures te voorkomen. Wij wijzen u op de risico's, de voor- en de nadelen van een bepaalde structuur waarbij uw wens centraal staat. Ons advies is bovendien onafhankelijk en niet ingegeven door commerciële overwegingen.

Een ander belangrijk element is onze zogenaamde integrale fiscale praktijkuitoefening. Hiermee willen wij zeggen dat onze cliënten bij ons terecht kunnen voor hun totale fiscale problematiek. Naast het geven van adviezen, verzorgen wij ook hun belastingaangifte. Wij geloven dat cliënten gebaat zijn bij een wisselwerking tussen advies- en aangiftepraktijk. Die wisselwerking is belangrijk om fiscale mogelijkheden te signaleren waarmee u in uw situatie uw voordeel kunt doen. Waar het telkens op neer komt is dat de cliënt, of hij een onderneming of een particulier is, bij iedere verandering in de bestaande situatie, wordt gewezen op mogelijke fiscale consequenties.

Wij zijn bewust een kleine organisatie van 15 medewerkers, maar binnen onze groep kunnen wij terugvallen op collega's die zich op welbepaalde domeinen hebben gespecialiseerd. Bovendien kunnen wij putten uit een in de loop der jaren binnen het kantoor opgebouwd netwerk van interprofessionele relaties en specialistische knowhow over tal van onderwerpen.


Internationaal - Nederland

Sinds 1978 adviseren en begeleiden onze senior belastingadviseurs Nederlandse bedrijven, die activiteiten opstarten in België, en Nederlandse particulieren, die emigreren naar België. De taxrouting van Nederland naar België en vice versa neemt vandaar in onze praktijk een zeer belangrijke plaats in. Mede hierdoor zijn wij op dit vlak uitgegroeid tot één van de toonaangevende belastingadviespraktijken. Uiteraard werken wij bij deze opdrachten samen met locale deskundige adviseurs.