Lenaerts-Heremans & CoLenaerts-Heremans & Co
Uw contact

jan.dingemans@lenaerts-heremans.be

ACTUEEL

BEDRIJFSPROFIELBELASTINGADVISEURS

NIEUWSBRIEF

MEDEWERKERS

JOBS

VERWANTE LINKS

CONTACT

HOME

Accountants

Onze accountants bestrijken een breed terrein van activiteiten.

Hun kernactiviteit is de boekhoudkundige controle, de beoordeling, de samenstelling van de jaarrekening en de rapportering.

Daarnaast ondersteunen zij de onderneming in alle fasen van haar bestaan, met deskundig advies op boekhoudkundig, fiscaal, administratief en organisatorisch vlak, waar nodig verlenen zij administratieve bijstand. Gelet dat zij ook fiscaal gevormd zijn, hebben zij de fiscale reflex en oog voor de desbetreffende vraagstukken.

Tevens helpen zij de ondernemer bij de bedrijfsplanning en in allerhande bedrijfseconomische kwesties.

Zij doen waardebepalingen van ondernemingen, adviseren bij de overname en bedrijfsopvolging.
Verder begeleiden zij de ondernemer bij de financieringsaanvraag, de kredietopnamen en eventueel de herschikking van kredieten.

Zij vertegenwoordigen de klant-aandeelhouder in het kader van zijn wettelijke controle en onderzoeksbevoegdheden in de vennootschap, controleren de betrouwbaarheid van de gegevens in de verslagen van de raad van bestuur en van de vergadering der aandeelhouders.

Geregeld brengen zij verslag uit bij fusies, splitsingen en liquidaties en coördineren zij alle werkzaamheden dienaangaande, i.s.m. collega accountants en bedrijfsrevisoren.

Het zijn gemotiveerde, enthousiaste generalisten, breed inzetbaar als allround adviseur en vertrouwenspersoon, met gezond verstand, die hun grenzen kennen en weten wanneer er moet doorverwezen worden naar specialisten.